טיפול נפשי

מסיבות מובנות כל מפגש טיפולי מתחיל ממפגש בין שני אנשים, המבקשים להיות שותפים מלאים לתהליך.

כשהקשר והכימיה עובדים מתחיל השלב המשמעותי בתהליך הטיפול, השינוי והגדילה. מה שכתוב לעיל הוא נכון לגבי טיפול אישי, זוגי ומשפחתי, אלא שהקשיים, הלבטים, השאלות והכאב יופיעו באופן שונה בטיפול האישי, בטיפול הזוגי ובטיפול המשפחתי.

התהליך הטיפולי נוגע ברבדים המשימתיים, פתרון בעיות ושימוש בתאוריות וטכניקות מקובלות במרכזי פסיכותרפיה. לכן, עובדי המרכז חייבים להביא ידע ונסיון מעולם הטיפול הפסיכולוגי, התאוריות, הספרות והמחקר. כל האמור לעיל מקבל משמעות עמוקה ורחבה מנקודת מבט גבוהה, נקודת המבט הרוחנית כזו שנותנת משמעות מוצקה לחיינו.

אנו מאמינים ששורש חיינו ויעודינו, נמצא ברובד הנשמה, בנפש הגבוהה שלנו וזה תחום המרחב של הטיפול הרוחני.

ברמת הפרט –  יעלו שאלות ותהיות לגבי הדרך האישית שלנו בעולם – מי אני, לאן אני הולך, מה מוטל עלי לעשות וכיצד אני מבסס את חווית הגדילה שלי ועוד.

ברמת הזוגיות –  נושא המהווה מוקד משיכה ועליה לרגל לכל גבר ואשה, “זכו השכינה ביניהם”  הופך להיות קשה יותר ויותר ככל שהתהליכים נפשיים/רוחניים שלנו פועלים מתוך התת מודע. הערגה, התשוקה וההכרח שבזוגיות הם אמת צומחת ופורחת בעבודה נכונה.

ברמה המשפחתית – המשפחה היא התא האנושי-רוחני השלם והמורכב ביותר. מאידך, טמונים בו מרכיבים הכרחיים לחיי כל השותפים: בטחון קיומי, בטחון פיסי, נמל בית, אמונה ואמון, תקשורת, כבוד, גבולות ועוד.

יעודו העיקרי של תא זה הוא לאחד בין הניגודים השותפים (אבא, אמא, ילד, סב) איחוד שמייצר איזון, נחת רוח ושלווה.