כאן נחת רוח

מרכז “נחת רוח” מציע את שירותיו לשני קהלי יעד עיקריים

  1. טיפולים נפשים רוחניים ליחידים, זוגות ומשפחות (פסיכותרפיה וטיפול רוחני)
  2. עולם החינוך – הדרכה, יעוץ, ליווי, שינוי עמדות, הגדרות תפקיד. 

בפן האישי – חלק מהנושאים העולים במפגש של כל אחד מאיתנו עם החיים הם: חיפוש משמעות , התמודדות עם שאלות קיומיות, מיקוד ודיוק רצונותינו, פיתוח מיומנות הבחירה ושאיפה לחיים מספקים ועוד.

בפן הזוגי – הבשלה ומוכנות לחיי זוגיות, חיפוש המשלים, בניית מערכת עקרונות וערכים למיצוי הזוגיות, פתרון קונפליקטים ודילמות, תקשורת בונה והכנה לחיי משפחה ועוד.

בפן המשפחתי – שאיפה לביסוס התא המשפחתי ומיצוי היכולות הטמונות בו. התמודדות עם שינויים פתאומיים וכאלו המתבקשים כתוצאה מהתפתחות התא המשפחתי, חינוך כערך משפחתי ועוד. 

אנשי המקצוע העובדים במרכז “נחת רוח” מגיעים מתחומי הפסיכותרפיה והטיפול הרוחני ומעולם החינוך. אנשים בוגרים, מנוסים, מלומדים אשר רואים במקצועם שליחות ומשתדלים לפגוש כל קושי, בעיה וכאב אנושי קודם כל במושגים אישיים ולהבין  לעומק את משמעות המצב של הפונים אלינו.   

בנוסף לפסיכותרפיה המקובלת, אנשי המקצוע ב “נחת רוח” מאומנים להביא אל חדר הטיפול רבדים ומשמעויות רוחניות נשמתיות.

לכל גישה ותאוריה פסיכולוגית/טיפולית יש דימוי של “נורמאליות”, “בריאות”, “תקינות” כך גם יש לתורת הנפש היהודית אידיאל ושאיפה הקרויה נחת רוח. שבפשטות אומרת – אם יש לי נחת רוח, יקל עלי לעשות נחת רוח לאחר, יהיה מי שיהיה ולהיפך.

 חשוב להדגיש כי רובד נשמתי רוחני זה, אינו מהווה חלק בשום טיפול פסיכולוגי קונבנציונלי. 

המצב ההפוך לנחת הרוח הוא מצב של מאבק, ניגודיות, קונפליקטים וטיפוח האגו העצמי על חשבון החוויה הרוחנית שבנתינה.

נחת רוח היא השאיפה של כל הפונים למרכז "נחת רוח"