נחת רוח בחינוך וטיפול

חינוך טיפולי - טיפול חינוכי

הכותרת שבחרנו אינה מקרית,  היא מתמצתת יסוד מאוד חשוב בתורת העבודה שלנו. 

על פי הנורמות המוכרות לנו חינוך נתפס כדבר אחד וטיפול נתפס כדבר אחר כמו דבר והיפוכו.

הנפש אליה אנחנו מכוונים בנחת רוח היא נפש רוחנית כפי שהיא מופיעה בתורת הנפש היהודית. נפש זו בעלת אופנים שונים: חברתיים, משפחתיים וכו’…

האופנים של עבודת הנפש הם לפעמים יותר “חינוכיים” ולפעמים יותר “טיפוליים”. שתי הדרכים מטרתן להביא את ה”מחנוכים” וה”מטופלים” להתקרב אל מצב “נחת רוח”. 

גם חינוך וגם טיפול הם למעשה ביטוי מעשי של תורת הנפש היהודית – חינוך/טיפול הם מימוש החוקים הרוחניים בפועל.

יוצא מכך, שאדם העוסק במעשה החינוכי צריך להשתלם בפן הטיפולי של תורת הנפש, והמטפל צריך להשתלם בפן החינוכי של תורת הנפש. 

המחנך צריך היכרות עם אמנות הטיפול והמטפל היכרות עם אמנות החינוך. 

על פי עקרונות עבודתינו מעשה חינוכי או טיפולי שלא פועל על פי דרך זו אינו חינוכי או טיפולי במובן העמוק של המילה. 

אף אחד מהם לא יוכל להביא לידי ביטוי את מטרת תורת הנפש היהודית – לא למטופליו ולא לתלמידיו . 

הנאמר לעיל מושתת הלכה למעשה, בשני ביה”ס לחינוך מיוחד לתלמידים עם הפרעות נפשיות משמעותיות לאורך 26 שנים ועבודה טיפולית ליחידים, זוגות ומשפחות על פי תורת הנפש היהודית.

תוצאות העבודה על פי מודל זה עם הצוות החינוכי, התלמידים וההורים היו דרמטיות.

מכיוון שמודל זה במידה מסוימת זר למערכת החינוך, מובן שהטמעת הדרך הצריכה גמישות, סבלנות ואמונה. אנו בטוחים ורואים בכך שליחות להרחיב את  מעגל הלומדים המטמיעים של תורת הנפש היהודית, מכיוון שיש בה בשורה לחיסרון הקיים היום בכל אשר נפנה. אנחנו מאמינים שכל מי שבוחר להיות מלווה בדרך זו יחווה קשיים מתבקשים מדרך הגדילה והשינוי אשר בזכותם יכול להתפתח תהליך של הבראה, העצמה, חיזוק הבטחון העצמי וחווית המשמעות.