תורת הנפש על רגל אחת

תורת הנפש  על רגל אחת – הליכה על שביל הזהב

 

חוק ראשון

 

מערכת הנפש (בכל מקום שיופיע המושג נפש ,תורת נפש , הכוונה לחוקי חוכמת החיים החוקים הרוחניים שעלינו לפעול על פי רוחם) הראשונה , מערכת היחסים הראשונה האפשרית היא זו שבין הבורא לנברא. אלו יחסי סיבה ותולדה. 

החוק הרוחני הכללי הבסיסי שיוצר מערכת יחסים, הוא חוק הבורא והנברא. אין דבר במציאות שאין לו סיבה, במקרה שלנו -בורא עולם. החוקיות – סיבה ותולדה. החוק אינו תאורטי או פרי השכל האנושי אלא מעידים עליו אלו שזכו לראיה רוחנית. אנחנו פרטים בתוך מערכת יחסים בין הבריאה  לבין החוק שיצר אותנו ועלינו ללמוד אותו ולנהוג על פיו. אנחנו  נזר הבריאה, העם הנבחר יש לנו למלא אחר כללים מרובים יותר מאשר שאר הגופים המתקיימים  בבריאה. 

עובדה ראשונית זו שממנה נגזרים חוקים והלכות חיים מרובים, הנוגעים למערכת היחסים בין תולדה לסיבה. למשל בין ילדים להורים, בין בעל עסק לעובדיו וכו. למשל החוק קובע שעלינו לכבד את הורנו ואת הבורא לאהוב. הכבוד והאהבה הם מהווים את הקשר בין סיבה לתוצאה.

 

 המחוקק קבע שמעצם הבחירה בנו הוא מטיל עלינו את מצוות הקדושים  להיות לו בנים וכו. קדושים אתם כי קדוש אנוכי. אלו חוקים רוחניים מלאי שפע אהבה אושר וטוב. קידש אותנו במצוותיו – הצווים הם מעשה ההתקדשות.

 

חוק שני

 

ברגע שמתקיימים המושגים של סיבה ותולדה, נולד מושג נוסף שהוא מרכזי והוא החוק השני – חוק הניגודיות.

חוק זה קובע שכל דבר במציאות מכיוון שהוא תוצאה , הוא נמצא בניגודיות לבורא. מכיוון שהמציאות מורכבת מחומר ורוח שהם מנוגדים בהגדרה, כל דבר בחיינו עובר דרך מציאות מנוגדת. טוב ורע, נכון לא נכון אמת ושקר, חיים מוות, זמני נצחי וכד׳.

הניגודיות היא אם הקונפליקטים והמלחמות שלנו. כל פעולה מולידה פעולה שכנגד.

החוכמה הרוחנית של תורת הנפש יודעת לעבוד עם ניגודיות ולהגיע לאחדות. אחדות שמעלה את ערכם של חלקיה ויוצרת שלם עשיר ואיכותי שמשנה באחת את חווית החיים.

 

החוק השלישי 

 

אם קיימים ניגודים , חייבים להתקיים גם קווי דימיון. נוצרים שני מושגים חדשים אלו הם דמיון וניגוד. דמיון מצביע על חוכמה, ואלו ניגוד מצביע על בינה. 

במצב של דמיון הניגודים לא יצרו מתח נפשי גבוה ולהיפך ניגוד יביא לחרדות מתח דיכאון ותסמינים גופניים של מחלה.

מצבים אלו מאפיינים אותנו כלפי חוץ ביחסינו לסביבה או פנימה לחיי הנפש הפנימיים.

 

חוק רביעי

ברגע שדמיון וניגוד מתקיימים , נוצר מושג נוסף – מושג היחס. 

 

יש לפנינו חמישה מושגים :

סיבה ותולדה   

דמיון וניגוד 

יחס (סינתיזה)

 

מכל אחד מארבעת המושגים המופשטים הללו נובעים בהמשך  יחסים. כאשר יש דמיון מדובר על קרבה, ואילו ניגוד פירושו ריחוק. 

מצב של נתינה , השפעה וכו’ חייב הנותן להיות קרוב למקבל. במובן הרוחני, חייב להיות יסוד של דמיון בין הנותן למקבל( מחנך תלמיד, מדריך מודרך, הורה ילד ….)

 מושג היחס תפקידו לתחזק את הדמיון השתוות הצורה. רק בזכותה יכול להתקיים החוק החמישי.

למשל כשקיים ניגוד גדול בין חווית העולם הפנימי לבין חווית העולם החיצוני יש מצב שאדם  מנסה לשמור על קשר עם המציאות המרוחקת בעזרת מחשבות יחס (מחשבות רדיפה, חשדנות וכד׳).

כשיש קושי לשחרר את ילדנו בגלל חוסר יכולת לעבוד נכון עם ניגודיות יתפתחו יחסי תלות לא בריאים.

 

חוק חמישי 

 

חוק הקו האמצעי . תפקידו של חוק זה (חוק יעקב) מאחד את הניגודים – לאהבה ושלום.  הקו אמצעי היא תפארת, שביל הזהב. 

המלחמה היא הסיבה לשלום. הניגודיות היא הסיבה לאחדות. עבודה עם הקו האמצעי מחייב ידע רחב ועמוק בתורת הנפש כי גם מושג השלום הרוחני שונה מזה שאנחנו מבינים בפשט, בשפת היום יום.

במובן מסוים תפקיד המחנך/המטפל/היועץ והמדריך להיות הקו האמצעי . עליו לראות ולהכיר את תכונות ותוכנם של הקו הימני ,או השמאלי ,של הדבר והיפוכו שהם מהווים את חיי הנפש ,הן פנימה והן החוצה ולהיות מסוגל לזמן את החוכמה והתבונה של הקו האמצעי שבמהותו בנוי מאיחוד של קרבה וריחוק, של מים ואש, של אהבה ופחד ועוד. לרצות ולהיות מסוגל לייצג באמת את הקו האמצעי , ברגש , התודעה ,באמונה ותובנות המתבקשות מעל הדעת נדרש מה בוחרים או נבחרים למקצוע זה מסירות נפש טוטאלית , והמון עזרה מהעליון. 

 

חוק שישי

 

חוק הראשוני והמשני. הכוונה לחלוקה לחשוב ,טהור יותר לעומת  פחות ופחות חשוב. ציר אחד קובע את החוקיות בין ” תחתון לעליון ” בין הנברא לבורא  והציר השני בין הנבראים , אדם וחברו איש לאשתו.

כשאנו עוסקים בעולם התיקון הסדר הוא הפוך. הראשוני בין אדם לחברו – דרך ארץ קדמה לתורה, והמשני בין אדם למקום. כאן נוצרים מערכות יחסים בין הציר האופקי לאנכי . כשאנו עוסקים במטרת הבריאה ההיפך – בין אדם לחברו הופך משני והראשון בין אדם לבורא. חיינו הנפשיים מחולקים בין שני הצירים ומאידך במערכת היחסים ביניהם.

יום השישי ,החוק השישי הוא חוק בריאה האדם ,בין חול לשבת, בין מעשה לרוח,יצירה. 

 

חוק שביעי

 

זהו חוק השבת.  חוק מקודש על ידי הבורא , ימי מנוחה וקדושה . ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו,,.

יש לנו את השבת ההלכתית ויש את השבת הרוחנית נשימתית. שבת הוא מצב נפשי רוחני גבוה מאוד, חוויות אושר ,שלמות ומנוחה ממחשבות ,וחיצוניות.

השבת היא אחד החוקים החשובים ביותר לקיום שלנו. למעשה השבת נמצאת בהסתרה לאורך כל ימי השבוע , ובשבת יש לה רשות להתגלות באופן מלא. 

אנחנו חיים חיי חול וגשמיות לאורך היום והשבוע. בתהליך ההדרכה והחינוך מחוייב המציאות אנחנו לומדים להיפתח ל”שבת” לקודש”  “ליראה”  ועוד’. 

 

חוק שמיני

 

חוק שמונה -חוק הבחירה החופשית. חוק החוקים . שיא הדרך כשהאדם במקסימום המודעות הנתונה , בוחר את מטרת חייו בכלל ברגע נתון , ובאלו דרכים ומדריכים הוא בוחר להשיג את מטרותיו. 

האם אני אשחזר את אופני “הריפוי” והחינוך” המוכרים והמקובלים , או אני מתחיל להבין שמוטלת עליי האחריות לבחור – באם חיי ,אני ,משפחתי ועמי – קדושים  – ואני אבחן רק דרכים של קדושה כפי שנפתחו לכאלה שמוסרים נפשם לאמת. 

 

סיכום

 

מאמר זה מביא על קצה המזלג את חוקי הנפש והחיים – שישה חוקים כנגד ששת ימי המעשה – ובשביעי שבת מכל מלאכתו. מנוחה.

החוק השמיני הוא חוק נחת הרוח.

 

עבודת הנפש הנכונה תמיד תגיע למחוז הבחירה החופשית מקודשת. בחירה ,אחריות, מחויבות וכו.

גם במאמר זה אני משתדל לפשט את הדברים כדי לתת לכם מושג עליי ,על תורת הנפש, ומקורותיה האמיתיים. כמו כן אני נוגע בתורת הריפוי שהיא מרחב שמזמין את הפנימיות להוביל , ואח”כ להדריך  ,לייעל, להנחות על חיבור פנימיות לחיצוניות – שלם, שלמות.

הבורא צירף לבריאה ,”חוברת” עם הסברים מה על האדם לעשות בבריאה זו? איך ישתלב בה? איך יסדר את דרכו באופן ראוי ונכון?

החוקים המובאים ממש ממש הצמצום גדול  וחוקי המשנה הנגזרים מהם פועלים עלינו  בכל ותמיד. בלי הבדל בין דתי חילוני מאמין, חרדי ,גבר או אישה – על כולנו לקחת אחריות ולפנות ולחפש מקום שיש ביכולתו לדעת את המה? ואת האיך?

אתם מוזמנים לפנות למרכז “נחת רוח” בכל מגוון הנושאים הקשורים : לחינוך, טיפול נפשי רוחני, ייעוץ ,והדרכה.

כל מה שחוויתם או ידעתם על אופני ההבראה הריפוי הנפשי על מעמד החינוך , על החיים יקבל תפנית עמוקה של גילוי והתגלות.

 

 

 

שתף

אולי יעניין אותך גם...

אני ואתה נשנה את העולם

אם אתם מעוניינים בליווי בדרך לנחת רוח אישית או מקצועית, מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם